Onze missie

KOHa (Katholiek Onderwijs Hamme) bestaat uit 8 katholieke scholen met hetzelfde schoolbestuur. We bieden kwaliteitsvol onderwijs voor kleuters, lagere schoolkinderen en leerlingen van het secundair onderwijs.

Elke dag opnieuw bouwen we samen aan een aangenaam leer- en leefklimaat gedragen door een professioneel en zorgzaam team. Onze werking is geïnspireerd door de boodschap en de waarden van het evangelie.

KOHA staat voor innovatief en uitdagend onderwijs. We steunen op die manier alle leerlingen om hun talenten maximaal te ontplooien en verder te groeien tot wereldburgers.