9 en 10 juni 2018


Noteer alvast de data van onze 34e Watermolentriatlon in de agenda: 9 en 10 juni 2018. We hopen van harte u te mogen verwelkomen!