Parcours


Het volledige parcours is te raadplegen via deze link: Parcours 2017.

Zwemmen

Oude Durme Hamme ter hoogte van restaurant De Watermolen.

Fietsen

Aanloopronde

parking Watermolen aan T rechtsaf richting Palingshuis – aan T linksaf richting Kruisbeeldstraat – aan T rechtsaf Kruisbeeldstraat inrijden – aan KRUIS van Kruisbeeldstraat, rechtdoor Ekelbeke inrijden – aan kruispunt Vossestraat inrijden einde Vossestraat oversteek Heirbaan – Hooigat -Kloddezakstraat – rechtsaf aan Hellestraat (Zele) – einde Hellestraat St.-Anna rechts en voor kapel links Rodendries tot aan N446 – oversteken en stuk links richting Durmebrug – Durmedijk – Kaaldries – Aartstraat – Ringstraat – school

2 x ronde

Slangstraat 12 – Guillaumestraat – Gasmeterstraat – Strijderslaan – linksaf spoorwegbedding – rechtsaf Weverstraat – rechtsaf Evangeliestraat – linksaf Vierweegs – over Ekelbeke rechtdoor Vossestraat – einde Vossestraat oversteek Heirbaan – Hooigat -Kloddezakstraat – rechtsaf aan Hellestraat (Zele) – einde Hellestraat St.-Anna rechts en voor kapel links Rodendries tot aan N446 – oversteken en stuk links richting Durmebrug – Durmedijk – Kaaldries – Aartstraat – Ringstraat – school

Lopen

3 x ronde

Slangstraat 12 (school) – Guillaumestraat- Gasmeterstraat – Strijderslaan – Henneplaan – Vlaslaan – Nijverheidsstraat – kruispunt Toekomststraat – Kaaldries – Aartstraat – Kaaistraat – Ringstraat (inrit speelplaats school)