Parcours


Het volledige parcours is te raadplegen via deze link.

Zwemmen triatlon

Oude Durme Hamme ter hoogte van restaurant De Watermolen.

Eerste keer lopen duatlon (download GPX)

Vertrek ter hoogte van restaurant De Watermolen.

Fietsen

Aanloopronde (download GPX)

parking Watermolen aan T rechtsaf richting Palingshuis – aan T linksaf richting Kruisbeeldstraat – aan T rechtsaf Kruisbeeldstraat inrijden – aan KRUIS van Kruisbeeldstraat, rechtdoor Ekelbeke inrijden – aan kruispunt Vossestraat inrijden einde Vossestraat oversteek Heirbaan – Hooigat -Kloddezakstraat – rechtsaf aan Hellestraat (Zele) – einde Hellestraat St.-Anna rechts en voor kapel links Rodendries tot aan N446 – oversteken en stuk links richting Durmebrug – Durmedijk – Kaaldries – Aartstraat – Ringstraat – school

2 x ronde  WIJZIGING – VEILIGHEID (download GPX)

Slangstraat 12 – Guillaumestraat tot brandweerkazerne – Kazernestraat – dwarsen Strijderslaan –  spoorwegbedding – rechtsaf Weverstraat – rechtsaf Evangeliestraat – linksaf Vierweegs – over Ekelbeke rechtdoor Vossestraat – einde Vossestraat oversteek Heirbaan – Hooigat -Kloddezakstraat – rechtsaf aan Hellestraat (Zele) – einde Hellestraat St.-Anna rechts en voor kapel links Rodendries tot aan N446 – oversteken en stuk links richting Durmebrug – Durmedijk – Kaaldries – Aartstraat – Ringstraat – school

Lopen triatlon + tweede keer duatlon (download GPX)

3 x ronde

Slangstraat 12 (school) – Guillaumestraat tot brandweerkazerne – Kazernestraat – Strijderslaan – Henneplaan – Vlaslaan – Nijverheidsstraat – kruispunt Toekomststraat – Kaaldries – Aartstraat – Kaaistraat – Ringstraat (inrit speelplaats school)