Secretariaat – wisselzones – douches


Er is parkeergelegenheid op het Kaaiplein (zie pagina Bereikbaarheid).

Secretariaat + wisselzone 2


U staat met de rug naar de kaaimuur gekeerd. Steek de viervaksbaan over en stapt steeds rechtdoor. U dient éénmaal over te steken. (hoek apotheker). Wanneer U de Ringstraat volgt, ziet U aan de rechterkant (ongeveer na 200 m) een openstaande ijzeren poort. Dit is de toegang tot de school en tevens een deel van het parcours + fietsenbergplaats (wisselzone 2) en aankomst. Op de tweede speelplaats, onder de overdekte speelplaats, bevindt zich het secretariaat.

Wisselzone 1


U volgt de baan verder rechtdoor. Na ongeveer 1 km splitst de baan. (café ‘De Bierhoeve’) U houdt de rechterkant aan. Volg deze weg (Waterstraat)( tweesprong: rechts) en zo bereik je ‘De Watermolen’ en de Oude Durme. Hier bevindt zich de start (zwemproef) en wisselzone 1.

Douches

In de buurt van het Kaaiplein (parkeerruimte) zie je wegwijzers naar Sporthal Meulenbroek. In de sporthal is er douchegelegenheid na de wedstrijd.